กลับหน้าแรก

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล


สำหรับเจ้าพนักงานผู้บันทึกข้อมูลเท่านั้น

 


กรุณากรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
USERNAME **
PASSWORD **
Untitled Document
_________________________________________________________________________________________________________________________
ผู้วิจัยและพัฒนา::Developed by 

ครู คมเพชร อิ่นสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านปางมะหัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
Mr.khompet Insuwan Email: asusit@hotmail.com
ครู สมเกียรติ สาคร
โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Mr.Somkiat Sacon Email : iit8@hotmail.com
รองรับการแสดงผลบนเบร้าเซอร์ Google Chrome ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป
Copyright (c) 2014