รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:1003ชื่อผู้ใช้งาน ::สุภัสรา บุญเรือง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
179
100179
รหัสผู้ใช้:1007ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวอิศรา กองคำ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
379
100379
รหัสผู้ใช้:1014ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศิริศักดิ์ ถมปลิก
1
0.77
128
99.22129
รหัสผู้ใช้:1015ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสุภาภรณ์ สัญญเขื่อน
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
25
10025
รหัสผู้ใช้:1016ชื่อผู้ใช้งาน ::นาย อภิสิทธิ์ เครื่องสนุก
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
3
1003
รหัสผู้ใช้:1047ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพัชรี คำพีระ
118
73.75
42
26.25160