รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:1003ชื่อผู้ใช้งาน ::สุภัสรา บุญเรือง
32
25.19
95
74.8127
รหัสผู้ใช้:1007ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวอิศรา กองคำ
39
13.58
248
86.41287
รหัสผู้ใช้:1014ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศิริศักดิ์ ถมปลิก
39
40.62
57
59.3796
รหัสผู้ใช้:1015ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสุภาภรณ์ สัญญเขื่อน
3
12
22
8825
รหัสผู้ใช้:1016ชื่อผู้ใช้งาน ::กฤษฎา รักงาม
3
100
0
ยังไม่ได้เปิดหนังสือราชการ3
รหัสผู้ใช้:1047ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพัชรี คำพีระ
75
70.75
31
29.24106
รหัสผู้ใช้:1089ชื่อผู้ใช้งาน ::ดารณี หวานดี
3
13.63
19
86.3622