รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:1001ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวจรูญลักษณ์ วังมูล
21
70
9
3030
รหัสผู้ใช้:1003ชื่อผู้ใช้งาน ::สุภัสรา บุญเรือง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
61
10061
รหัสผู้ใช้:1007ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวอิศรา กองคำ
38
21.22
141
78.77179
รหัสผู้ใช้:1014ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศิริศักดิ์ ถมปลิก
58
100
0
ยังไม่ได้เปิดหนังสือราชการ58
รหัสผู้ใช้:1015ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสุภาภรณ์ สัญญเขื่อน
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
22
10022
รหัสผู้ใช้:1047ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพัชรี คำพีระ
38
82.6
8
17.3946
รหัสผู้ใช้:1089ชื่อผู้ใช้งาน ::ดารณี หวานดี
1
9.09
10
90.911