ข่าวประชาสัมพันธ์

  

ประกาศ

ให้นักศึกษาตรวจสอบเอกสารแบบคำขอกู้ที่ได้ส่งมาให้สถาบันฯเพื่อใช้ประกอบการขอกู้ยืมปีการศึกษา 2559
(นักศึกษาต้องส่งแบบคำขอกู้ทุกปีการศึกษา มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ในการต่อสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

ดาวน์โหลด สถานะการส่งแบบคำขอกู้ประจำปีการศึกษา2559

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอกู้
ตามลิงค์ http://ipacific.ac.th/index/pr_download.php

และสามารถจัดส่งเอกสารมาตามที่อยู่นี้ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
(เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา)222/2 หมู่ 1ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
อาจารย์สุภาภรณ์ สัญญเขื่อน โทรศัพท์ 063-2871214


หมายเหตุ : ข้อมูลจะมีการปรับปรุงทุก 7 วันทำการ
      
   

        1. รายชื่อนักศึกษา ขาดการส่งเอกสารการสมัคร และ/หรือ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน ณ วันที่ 25 ก.พ. 2559

        2. ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียน ที่ 2/2558 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาได้ที่ www.regipacific.com

นักศึกษาเมื่อตรวจสอบผลการเรียนและพบว่ามีผลการเรียน ไม่สมบูรณ์ ( I )
ให้นักศึกษา ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ในหน้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนำใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน มาสถาบัน วันที่ 14 สิงหาคม 2559
เพื่อแก้ไขผลการเรียน ในช่วงเวลา 16.00 น. หลังจากการปฐมนิเทศนักศึกษาเสร็จ
**นักศึกษาเข้าระบบไม่ได้ สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โทร.0632871214

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน

 

ผลการทดสอบความรุ้ภาษาอังกฤษ(English Proficiency Test) (เพิ่มเติม)

 

 

     - คู่มือการใช้งานโปรแกรมของนักศึกษา

      - คู่มือการพิมพ์โดยตัดหัวกระดาษท้ายกระดาษ

     
        
 

 

หากมีปัญหาการเข้าใช้งาน ติดต่อได้ที่

อ.สมเกียรติ สาคร โทรศัพท์ 089-6351724

อ.คมเพชร อิ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์ 087-7890236

ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์คมเพชร อิ่นสุวรรณ์ 
Developed by : khompet Insuwan 
E-mail: asusit@hotmail.com
ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์สมเกียรติ สาคร
Developed by : Somkiat Sacon
E-mail: iit8@hotmail.com
 Copyright(c)2015 by khompet Insuwan ,Somkiat Sacon
รองรับการแสดงผลได้ดี สำหรับเบราว์เซอร์ google chrome ความละเอียด 1024X768 ขึ้นไป